Tanpa Mengurangi Rasa Hormat Kami Mengundang

Bpk/Ibu/Saudara/i

di Tempat

Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu kebaikan dirinya dan kebaikan yang Engkau tentukan atas dirinya. Dan Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekannya dan kejelekan yang Engkau tetapkan atas dirinya.

Amnah & Wandy