rzezzar1 (Copy)
Muamar Ezzar Emir Al-Ananta
Bapak/Ibu/Saudara/i
Tanpa mengurangi rasa hormat, kami bermaksud mengundang Anda untuk menghadiri acara Khitan putra kami.